Albertslund Vest - Bæredygtigt prøvehus

I dag er der en forventning om mere af en bolig, end der var for snart 50 år siden, da Albertslund Vest blev opført. Gårdhavehusene var dengang nyskabende med et arkitektonisk stærkt udtryk og gode og fleksible boliger, men også byggeteknisk med risikobehæftede løsninger. Allerede sidst i 70´erne blev der derfor foretaget en renovering af tage og facader, med bl.a. mere isolering og nye udvendige beklædninger, men også med et ændret facadeudtryk.

Prøvehuset er opført over en brandtomt, og tænkt som reference og inspiration for den efterfølgende helhedsplan og renovering.
Med huset har vi forsøgt at vende tilbage til nogle af de arkitektoniske kvaliteter, der oprindeligt var bærende for bebyggelsens identitet. De glatte, lyse facader, hvor kun den præcise, vandrette baldakin over hoveddøren udadtil stikker frem. De udvendige træ- og eternitplader er afløst af et tykt lag isolering og yderst hvid puds. 
Gode dagslysforhold har været en vigtig faktor, og der er lavet 3 store ovenlys i stue og køkken. Over ovenlysene er monteret solcellepaneler, der fungerer både som solafskærmning og tilskud til elforsyningen. Huset er generelt energioptimeret med bl.a. varmegenvindingsanlæg.

Den oprindelige indretning med henholdsvis en fløj til ophold og en sovefløj er ændret. Vi har i stedet forsøgt at få hele huset til at spille sammen i ét langt, sammenhængende forløb langs facaderne mod gårdhaven. På den måde, og ved at åbne med store vinduer mod terrassen, skabes der også større sammenhæng imellem inde og ude, og en oplevelse af større rumlighed.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / BO-VEST for AB Vest og VA Vest Malervangen 1 2600 Glostrup

Bygherrerådgiver / Wissenberg A/S

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Miljøundersøgelser / SBMI

Projektstade / Prøvehus færdiggjort 2011

Bruttoareal / Ca. 45.000 m2 for hele bebyggelsen