Baltorpvej

AAB Baltorpvej bliver opført centralt i Ballerup i et område med både etageboliger og butikscenter.

Boligbebyggelsen består af 60 ældrevenlige boliger i et tofløjet bygningsanlæg på 4 etager. Alle boliger er indrettet ældrevenligt med henblik på at kommende lejere kan blive længst muligt i eget hjem. Da boligerne gennemgående er mindre, etableres et møbleret fælleslokale med køkken, der kan lånes af beboerne. Endvidere indrettes en lille gæstebolig, som man kan leje til sine gæster.

Bebyggelsen gives et ret lukket og nøgternt udtryk på ankomstsiden mod vej og parkering, men åbner sig med store glaspartier, terrasser og altaner mod syd og vest mod det indre haverum.
Facaderne fremstår i mursten i to varme jordfarver, og den lette karakter mod havesiden understreges af altaner og ensidige tagudhæng.

Energi og miljø er indtænkt bl.a. i form af komplet anlæg til varmegenvinding, der både sparer energi og øger boligkomforten.

Fakta

Bygherre / Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 Kbh S

Totalentreprenør / Enemærke & Petersen a/s

Arkitekt og tilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Grontmij 

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab AS

Projektstade /  Færdiggjort 2012

Bruttoareal / 4.700 m2

Anlægssum / Ca. kr. 56 mio.

Honorar / ca. kr. 1 mio