Boliger og lægecenter på Ellegårdsvej

DOMUS har projekteret 14 boliger og et lægecenter på Ellegårdsvej ved Vangede Station i Gentofte Kommune.

Boliger og lægecenter er samlet i én bygning, hvis form følger den smalle grund langs S-banen.

Boligerne har et stort gennemlyst opholdsrum, hvor køkkendelen ligger mod nordøst og stuen mod sydvest. Herfra er der adgang til en rummelig altan eller tagterrasse hvor der er sol fra før middag til sen aften. I stuetagen, nærmest stationen,  ligger det nye lægecenter, som er integreret i det samlede arkitektoniske greb.

Huset fremstår som en sammenhængende bygningskrop af mørke teglsten. Facaden er en skarp komposition af kvadratiske murhuller, hvor vinduer og brystningers placering giver variation og spil. Det kvadratiske mønster brydes hvor trappeopgangene er placeret - her giver høje, slanke glaspartier et smukt dagslys dybt ind i huset.

Det skrånende terræn på grunden falder fra stationen og ned ad Ellegårdsvej. Denne bevægelse optages i huset, som etagevis aftrappes og på denne måde samtidig tilpasser sig den lille skala, som de omkringliggende parcelhuse repræsenterer. Husets størrelse nedbrydes i mindre dele således at huset nænsomt indgår i lokalområdets arkitektur.

 

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / PKA Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup

Bygherrerådgiver / Deas a/s

Arkitekt, projektering og tilsyn / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Grontmij

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab

Totalentreprenør / Jönsson a/s

Projektstade / Opføres 2012-13

Anlægssum / Ca. kr. 37 mio.

Honorar / ca. kr. 1.2 mio

Bruttoareal / ca. 2.000 m2 - 13 boliger og lægecenter

Adresse / Ellegårdsvej, Vangede