Hvidekilde udflytterbørnehave

DOMUS har omdannet en tidligere officersbygning til et lyst, levende og legende hus for børn.
Projektet søger med få, men virkningsfulde indgreb at udtrykke den eksisterende bygnings struktur og rumlighed. Der er etableret farverige opholdsnicher i facaden, hvor der er mulighed for koncentration omkring aktiviteter og kig ud i det grønne. Huset skaber trygge rammer for leg og inviterer med sine store glaspartier børn og voksne ud i det smukke lokalområde i kanten af Gribskov.

Indeholdt i rådgivningen har været dialogprocesserne med bygherre, brugere og myndigheder for gennem detailprogrammering og fortolkning af de eksisterende bygningers rammer at opnå maksimal funktionel og rumlig kvalitet.

Børnehavens største rum (gruppe- og fællesrum) er placeret i gavlen mod syd ved indgangsområdet, hvilket giver en række muligheder og kvaliteter:

  • Attraktiv placering med adgang til dagslys fra flere sider
  • Gode rumlige og brugsmæssige sammenhænge mellem de to grupperum ved gavlen
  • Mulighed for gennemlysning af bygningen – og kig på tværs - når der åbnes mellem rummene
  • Gangareal bliver et attraktivt lege- og opholdsareal i tilknytning til fælles- og grupperum
Fakta

Bygherre / Luthersk Mission, Nordsjællands afd./ Københavns Kommune

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / ING Group ApS

Landskabsarkitekt / DOMUS arkitekter

Projektstade / Færdiggjort 2009

Bruttoareal / 600 m2

Anlægssum / kr. 9 mio.

Adresse / ml. Hillerød og Helsinge

Byggeledelse og fagtilsyn / DOMUS arkitekter

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.