Vi designer til aktiviteternes særlige væsen

Gode kultur- og idrætshuse opstår, når vi som arkitekter får fat om det særlige mentale rum samtidig med det fysiske.

Et eksempel på, hvordan vi konkret gør det, er vores arbejde med Kapellet, et nyt dansehus i Københavns Nordvest-kvarter. Vi gik til opgaven ved ikke alene at undersøge dansernes adfærd, ønsker og behov men ved at indkredse og forstå noget dybere om dansens væsen, iagttage og tale med dansere og nærme os en indkredsning af den særlige opmærksomhed, der skal til for at netop dette dansehus lykkes optimalt.

På samme måde griber vi idrætsbyggeri an ved både at undersøge og forstå det skjulte indhold i de begivenheder og den adfærd, som bygningerne danner ramme om.