peterjerichau

Peter Jerichau

Peter er arkitekt og partner i DOMUS arkitekter og er desuden tegnestuens specialist i pleje- og ældreboliger.

Over en lang årrække har Peter gennemført utallige boligprojekter, hvor brugerne har været ældre eller plejekrævende, og Peter kender derfor indgående de behov, krav og ønsker som denne brugergruppe har. Denne erfaring og hans naturlige talent for idé- og konceptudvikling gør ham i stand til hurtigt at kreere funktionel og robust arkitektur, der samtidig udfordrer grænserne for det traditionelle byggeri.

Peter er generelt velbevandret i boligprojekter - både nybyggeri og renovering. Se referencer herunder.

Peter er samtidig ansvarlig for tegnestuens bidrag til Erhvers- og Selskabsstyrelsens omfattende publikation "Modelprogram for plejeboliger", som angiver idéer, løsninger og designprincipper for fremtidens plejeboliger.

Udvalgte sager:

Boligomdannelse på Bjergstedvej
Renovering af Blåkildegård
Strandlodsvej plejeboliger - nye plejeboliger i lavenergiklasse 2015
Humlehusene - 48 boliger for ældre demente i Albertslund Kommune

Ølby - 75 boliger for demente og ældre i Køge kommune

Telefon / 3052 8760

Email / pej@domus.dk

Stilling / Partner, arkitekt, DGNB konsulent

Hos DOMUS siden / 1998

Nøglekompetencer / Pleje- & ældreboliger, skitsering, konkurrencer, projektering

Uddannelse / Kunstakademiets Arkitektskole 1986