jespermogensen

Jesper Ingemann Mogensen

Jesper er arkitekt og partner i DOMUS arkitekter og er tegnestuens største ressource, hvad angår projekt- og projekteringsledelse og projektmetodik.

På tegnestuen er Jesper involveret - og har overblik over - en lang række sager. Han kombinerer sin rige erfaring som projekterende arkitekt med sin naturlige sans for projektledelse. Han har gode erfaringer med at styre processer i forhold til tid, økonomi og arkitektonisk kvalitet. Jesper besidder en særlig evne til at skabe arkitektur, hvor funktionalitet og æstetik går op i en højere enhed til glæde for både bygherre og brugere.

Jesper har over en årrække tilegnet sig en stor viden om bæredygtigt byggeri og den praktiske anvendelse af ressourcebevidst design.

Udvalgte sager:
Sorgenfrivang - Bæredygtig renovering af tre højhuse
Kollektivhuset - Omdannelse af modernistisk vartegn på Lyngbyvejen
Dronning Ingrids Hjem - 136 nye plejboliger i Valby

Telefon / 3032 5570

Email / jim@domus.dk

Stilling / Arkitekt MAA, partner

Hos DOMUS siden / 2003

Nøglekompetencer / Projekteringsleder, bæredygtighed, saggstyring

Uddannelse / Kunstakademiets Arkitektskole 1991-1997, BTH København 1991