FVP

Frida Vang Petersen

Frida er en dygtig arkitekt med stor indsigt i design og projektudvikling. Frida er ansvarlig for flere af tegnestuens projekter. Hun har desuden ledet flere konkurrenceteams og stået for projektfremdrift og samarbejde med ingeniører, andre tegnestuer og landskabsarkitekter. 

Frida arbejder metodisk og systematisk med stor indlevelse i alle projekter. Hun formår hurtigt at aflæse det enkelte projekts udfordringer og potentialer og forme en løsning af høj arkitektonisk kvalitet.

Frida er som en af de første i Danmark uddannet som DGNB-konsulent for byområder og står for at kvalitetssikre tegnestuens projekters bæredygtighed.

Envidere har Frida været med til at designe, videreudvikle og målrette tegnestuens prækvalifikationer, tilbud og markedsføring og formår at skrive om arkitektur i et klart og indlevende sprog.

Frida varetager desuden beboerkoordinering på flere af tegnestuens almene boligprojekter hvor hun bla. står for beboerkontakt og information.

Frida arbejde fra 2013 - 2015 på DOMUS som arkitekt, hvorefter hun flyttede 3 år til USA og arbejdede som arkitekt i San Francisco. I 2018 vendte Frida tilbage til tegnestuen og arbejder nu som projektleder.

 

Udvalgte projekter:

Brøndby Strand Parkerne - Danmarks største renoveringsprojekt 

Slagelse Sportcollege 

Egense forsamlingshus

Modelprogram tæt-lav og helhedsplan for Græse Bakkeby

Grønne Etablissementer - bæredygtig strategi til det Danske Forsvar

 

 

 

Telefon / 6178 4050

Email / fvp@domus.dk

Stilling / Projektleder, Arkitekt & DGNB konsulent

Hos DOMUS siden / 2013-2015 og 2018- 

Nøglekompetencer / Skitsering, projektudvikling, projektering, tilbud og markedsføring, beboerkoordinator

Uddannelse / DGNB-konsulent for byområder 2014 / Kunstakademiets Arkietktskole 2012 / University of Washington 2008