Modelprogram for plejeboliger

DOMUS har sammen med Bascon, Cph Living Lab og OK-Fonden udviklet et modelprogram for, hvordan vi fremover skaber de bedst mulige plejeboliger i Danmark.

Modelprogram for Plejeboliger er resultatet af en konkurrence udskrevet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ambitionen med konkurrencen var at formulere så stærke og præcise retningslinier som muligt for, hvordan vi bygger plejeboliger - boliger som på én og samme tid opfylder beboernes ønsker og behov, fungerer optimalt for personalet og udgør et bæredygtigt og fremtidssikret boligudbud for kommunen.

Modelprogrammet sætter fokus på den tidlige planlægning og har som ambition at tilføre planlægningsprocessen viden og inspiration, som kan føre til godt plejeboligbyggeri. Når der skal renoveres eller bygges nyt, kan det være vanskeligt for den enkelte bygherre at afsætte ressourcer til dybdegående analyser og til lokalt at tænke nyt i forhold til brugernes behov, den fysiske indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi. I modelprogrammet kan der hentes inspiration til temaer som disse.

Modelprogram for Plejeboliger kan frit downloades på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Med modelprogrammet i hånden har bygherrer et redskab, som de kan bruge til at skabe velfungerende og gode plejeboliger med, baseret på konkret viden om samspil mellem det fysiske miljø og målgruppens særlige behov og udfordringer.

Læs mere her

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8760

Bygherre / Erhvervs- og Byggestyrelsen

Team / DOMUS arkitekter, Bascon A/S, Cph Living Lab og OK-Fonden

Projektstade / Færdiggjort og publiceret 2010

Honorar / Ca. kr. 330.000