Renovering af Islandshøjparken

DOMUS har forestået projekteringen af den omfattende renovering af bebyggelsen Islandshøjparken i Nivå.

Islandshøjparken består af 384 lejligheder fordelt på i alt 13 boligblokke. Bebyggelsen er opført i 1974 som ensartede tre- og fireetages boligblokke indeholdende 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. På baggrund af en række konstaterede byggeskader, er der udført renovering af tag, facader og badeværelser i gavllejligheder. Herudover er der opført et nyt aktivitetshus. I samme ombæring er udearealerne desuden blevet forbedret.

Det oprindelige facadeudtryk var tidligere uden variation.  Sidenhen - i 1980’erne - blev facaderne malet i en række stærkt varierende farver. De nye facader mod vest og gavlpartier i tilslutning hertil efterisoleres og beklædes med facadeplader i grå nuancer. På altaner mod vest fjernes eksisterende beton-brysninger, og der udføres altanlukning i aluminiums-profiler med foldeglas, brystning i mat glas, mobilskodde og dør med brystning i varierende farver glas.

Facader mod øst og gavlpartier i tilslutning hertil efterisoleres og skalmures med blådæmpede tegl. Ved altaner udføres murvanger, så altanerne bliver et samlet vertikalt element (altantårn), der bryder facaden. For at opnå et mere varieret facadeudtryk, inddrages endvidere et facadefelt i nogle af de østvendte altaner, således at det visuelt fremtræder som altantårne med varierende bredder.

Jönsson har lavet en video om renoveringen. Klik her.

Fakta

Bygherre / VIBO Skt. Peder Stræde 49A 1018 Kbh K

Arkitekt, projektering og fagtilsyn / DOMUS arkitekter

Totalentreprenør / Jönsson a/s

Ingeniør / Wissenberg

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Bruttoareal / 30.000 m² - 384 boliger

Projektstade / Afleveret  2011 

Opgaveform / Totalentreprise

Anlægssum / 130 mio. kr.

Honorar / kr. 3,5 mio

Adresse / Nivå

Beboet under udførelse