Trørød Skole

DOMUS har stået for en omfattende om- og tilbygning af den 4-sporede Trørød skole.

Projektet omfatter tre nye, fleksible bygninger på hver ca. 600 m2. Disse anvendes til SFO, værksteder og klasselokaler. Udover tilbygninger er der tale om en gennemgribende moderinisering af skolens eksisterende klasse- og faglokaler.

De nye bygninger er holdt i rødt tegl, der med sin varme glød matcher det omkringliggende frodige landskab. Bygningerne er dækket af store ensidigt hældende tagskiver. Tagskiverne rækker ud over bygningskroppene og danner attraktive overdækkede uderum, hvor hverdagens indendørs aktiviteter kan trækkes udenfor uafhængigt af vejret.

Projektet rummer endvidere nye udearealer med boldbaner, atletik- og legeplads.

Fakta

Bygherre / Søllerød Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / T. Wormslev

Projektstade / Færdiggjort 2001

Bruttoareal / Tilbygning ca. 1900 m2

Anlægssum / ca. 36 mio. kr.

Adresse / Gl. Holtevej, Vedbæk