Rødovre ungdomsboliger

Som en del af den samlede boligbebyggelse "Boligkvarter i Rødovre” etableres en bygning indeholdende ungdomsboliger og fælleslokaler samt dagligvarebutik. Ungdomsboliger og fælleslokaler er en integreret del af bolig-området. I bygningen er etableret 10 ungdomsboliger samt fælleslokaler omkring en fælles atriumgård på 1.sal. Adgang til boligerne foregår via udvendig trappe og elevator integreret i bygningens gavl mod bebyggelsens fællesarealer.

Boligerne er centreret omkring en fælles atriumgård, hvorfra adgang til den enkelte bolig sker. Boligerne er i princippet et stort rum hvor toiletkerne og køkken danner en naturlig opdeling mellem hhv. opholdszone og soverum. Alle boliger har franske altaner og terrasser integreret i atriumgård. Fælleshuset rummer køkkenfaciliteter samt møde-/festlokaler i varierende størrelser.

Fakta

Bygherre / Rødovre Kommune, Rødovre Boligselskab og RAB v/DAB

Entrepriseform / Hovedentreprise

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / COWI Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt / MAA Torben Gade, GBL a/s

Projektstade / Færdiggjort 2006

Bruttoareal / 2.000 m2

Byggesum / kr. 20 mio.