Vejleåparken ungdomsboliger

I forbindelse med den omfattende renovering af Vejleåparken er der opført 48 nye ungdomsboliger.

Boligerne er opføret som seks punkthuse på en del af de grønne arealer der omkranser hele bebyggelsen. De eksisterende træer, der bevares, vil sammen med nyplantninger sikre at områdets grønne karakter bevares.

Hvert punkthus indeholder i 2 etager otte 2-rums boliger. Husene er organiseret som to adskilte længer i gul tegl og med ensidig taghældning omkring en fælles midterzone, der rummer indgange, trappe og balkon.

Midterzonen fremstår som en åben stålkonstruktion med et let baldakintag, friholdt fra de murede boliglænger.

Fakta

Bygherre / AAB Afd. 55

Entrepriseform / Hovedentreprise

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg, Wornslev

Landskabsarkitekt / Charlotte Skibsted

Projektstade / Færdiggjort 2004

Bruttoareal / 2.400 m2

Anlægssum / ca. 38 mio. kr.

Adresse / Ishøj