Geels plads ældreboliger

Boligbebyggelsen er placeret i hjertet af Virum by, på kanten af et grønt parkbælte som omslutter den eksisterende nabobebyggelse. I dette attraktive område med nær adgang til sportsfaciliteter, indkøbstorv og offentlige transportmidler, er der opført  boliger i høj kvalitet.

Bebyggelsen som består af 18 ældreboliger med tilhørende fælleshus er udformet med facader i gule håndstrøgne tegl brudt af lette partier i glas og lærketræ.

Boligerne består af 12 stk. 3-rums boliger og 6 stk. 2-rums boliger, alle med altan eller terrasse. For at sikre gode dagslysforhold er stuerne gennemlyste og vinduer er udformet med størst muligt glasareal.

Der er affaldsmobilsug og elevatorer til bebyggelsen.

Fakta

Bygherre / AKB

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg, Gert Carstensen

Landskabsarkitekt / Charlotte Skibsted

Projektstade / Færdiggjort 2002

Bruttoareal / 1.700 m2

Anlægssum / ca. 22 mio. kr.

Adresse / Virum