Ringparken renovering

Boligbebyggelsen fra midt i 60’erne be­står af 20 4-etages blokke med tilhørende butikker og institutioner.

Byggeskadeprojektet omfatter udvendig isolering og beklædning af de stærkt nedbrudte betonfacader og udvidelse og glasinddækning af altanerne. De flade tage er blevet forsynet med en let sadeltagskonstruktion, og der er etableret glasvindfang ved alle trapperum.

Facaderne er henholdsvis beklædt med skalmur og alu-plader i forskellige afdæmpede farver i et afvekslende system, der bryder bebyggelsens oprindelige monotoni.

Miljøarbejderne består i bl.a. nyt beboerhus, ny materielgård, forbedringer af udearealerne og en total omlægning af trafikstrukturen.

I tilknytning til renoveringen projekterede DOMUS gennemgribende renoveringer og ombygninger af to daginstitutioner og kvarterets butikscenter.

Projektet modtog Slagelse Kommunes Arkitekturpris, 1998 og MUROs Teglpris, 2000.

Fakta

Bygherre / FOB Slagelse

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Rambøll

Trafik / Anders Nyvig

Landskabsarkitekt / Kirsten Lund-Andersen

Projektstade / Færdiggjort 2000

Bruttoareal / 58.000 m2

Anlægssum / ca. 190 mio. kr.

Adresse / Kierulffsvej m.fl., Slagelse