SAB Humlebæk facaderenovering

Boligbebyggelsen er opført i slutningen af 70 érne og består af 5 boligblokke, hver i 3 etager. Projektet omfatter et byggeskadeprojekt samt miljøarbejder.

Byggeskadeprojektet omfatter isolering og beklædning af teglelementfacader i form af skalmuring og pladebe-klædning. Nye vinduer, glasinddækning af eksisterende altaner, nye døre og halvtage over vindfang samt renovering af trapperum.

Endvidere er udført mindre arbejder på vvs-installationer. Miljøarbejderne består af en fornyelse af de beplantninger og belægninger der ikke kunne bevares i byggeperioden.

Fakta

Bygherre / Boligkontoret Danmark

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Wissenberg

Landskabsarkitekt / Lassen Landskab

Projektstade / Færdiggjort 2001

Anlægssum / ca. 21 mio. kr.

Adresse / Humlebæk