Fremtidens forsamlingshuse

DOMUS er med i Lokale og Anlægsfondens udviklingsproces der skal tegne fremtidens forsamlingshuse.

DOMUS er i samarbejde med innovationsrådgiverne Copenhagen Living Lab blevet parret med Egense Forsamlingshus for at skabe et nyt lokalt mødested og igennem den specifikke opgave at sætte eksempelværdi for landets forsamlingshuse.
Projektet er i høj grad et programmatisk projekt der kortlægger nuværende samt potentielle brugere og deres kendte samt ukendte behov.
Huset er tegnet og programmeret igennem et intenst workshopforløb og et tæt samarbejde med bestyrelsen for Egense Forsamlingshus. Det har skabt et hus som er tegnet omkring husets fremtidige liv og alsidige aktiviteter.

Det oprindelige forsamlingshus er fra 1887 der siden er knobskudt med fire forskellige tilbygninger som danner en heterogen og sammensat bygning.
Huset vender sig i dag indad mod sit centrale rum, salen, der efter de mange tilbygninger nu ligger mørkt og centralt i huset.

Huset kommer til at åbne sig op mod det smukke landskab det ligger i og åbne sine funktioner til at kunne foregå både indendørs som udendørs. For eksempel brydes bagvæggen på forsamlingshusets gamle scene ned for at kunne henvende sig til både et indendørs og et udendørs publikum. Og køkkenet, som er en central funktion i huset får tilført nye dimensioner i et udekøkken og et friluftskøkken.
Huset får en ny infrastruktur således at flere arrangementer kan foregå samtidig og forbindelserne mellem rummene muliggør både sammenlægning og adskillelse.
Tagkonstruktionen åbnes op til kip og en kontinuert synlig tagkonstruktion binder rummene sammen både visuelt og konstruktivt.
Huset gamle mure bevares og tagkonstruktionen hæves for at skabe højtsiddende lysindtag på langs i salen.

Arkitekturen skal skabe et robust men foranderligt hus der kan rumme bredden og nichen i lokalsamfundet nu og i fremtiden.

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen/ hhj@domus.dk / 2040 3090

Ordregiver / Lokale & Anlægsfonden

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Brugersamarbejde / Copenhagen Living Lab

Projektstade / Udviklingsforløb m. workshops april 2012

Adresse / Skovsbovej, Egense, Svendborg