Jernbanepladsen

I Samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune har DOMUS udarbejdet helhedsløsninger for strategiske steder i Kgs. Lyngby iforbindelse med udformning af den nye kommuneplan.

Mellem Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgade ligger en storkarré som med stier, pladser og parkeringspladser danne et vigtigt trafikalt knudepunkt. Ved en analyse af de attraktive pladser i karreén samt en løsning med omlægning af trafikken og parkeringsforholdene, er der skabt mulighed for en vitalisering af området. Ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bygninger og beplantning opstår et nyt stemningsfyldt byrum.

Fakta

Bygherre / Lyngby-Taarbæk kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Projektstade / Skitseprojekt 2007

Adresse / Jernbanepladsen, Lyngby