Renovering af AAB afd. 50

DOMUS arkitekter har udarbejdet Helhedsplan for AAB afd. 50 som omhandler efterisolering af facader, ny facadebeklædning og altanrenovering. Helhedsplanen løser ikke alene bebyggelsens aktuelle byggetekniske udfordringer, men tilfører også den samlede bebyggelse et kvalitativt løft ved lejlighedssammenlægninger, fælleshus og fællesfaciliteter.

AAB afdeling 50 er opført i årene 1968–70 og fremstår som ved opførelsen med gule teglstensfacader. De lyse, gule teglstensfacader er nærmest ikoniske for bebyggelsen. Både myndigheder og beboere understreger betydningen af teglstenens uomtvistelige kvaliteter. Det gælder såvel i den store skala, hvor teglstenens glød og nuancer opbløder ”hårdheden” i bebyggelsesplanen som i den nære skala. Den nære skala opleves primært i ”foringen” ved altanerne som skydes ind i bygningskroppen – og der hvor teglstenens kvaliteter værdsættes i det daglige - både æstetisk og i kraft af stenens funktionelle robusthed. De delvist indeliggende altaner giver en række udfordringer ved efterisolering af facaderne, men er samtidig et opblødende element i facadebilledet hvor de skaber relief i de store flader. Nicherne øger samtidig brugsværdien af altanerne.

Potentialet i et mere klart udtrykt altan/karnapmotiv er dog åbenlyst og søgt forstærket i konceptet for den nye facadeløsning bl.a. ved at forbedre de rumlige og funktionelle sammenhænge mellem altan, det bagvedliggende køkken og stuen i ”karnappen” ved siden af. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde og dialog med Boligforeningen AAB samt afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / AAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund

Projektstade / Under udførelse

Bruttoareal / ca. 25.000 m2 - 272 boliger

Anlægssum / ca. kr. 150 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projektering, byggeledelse

Honorar / ca. 6 mio. kr.

Støttet af LBF og BSF