Renovering af AAB afd. 50

DOMUS har udarbejdet helhedsplan for AAB afd. 50 og har været arkitekt og totalrådgiver for projekteringen af byggeriet, som omhandler forbedringer af indeklima og energirenovering ved efterisolering af facader, ny facadebeklædning og nye altaner, boligsammenlægninger, renovering af fælleshus og udearealer samt nye køkkener og badeværelser.

Bebyggelsen er opført i 1968-1970 og fremstod før helhedsplanen med de oprindelige store, gule teglstensfacader. Teglstensfacaderne var det bærende arkitektoniske element i bebyggelsen, men stod helt uden isolering og med alvorlige kuldebroer.

Energirenoveringens fokus har være at give bebyggelsen et energi- og komfortmæssigt løft og samtidig bibeholde og genfortolke teglstenens uomtvistelige kvaliteter. Dette både i den store skala og i det nære, som primært opleves fra altanerne hvor teglstenens kvaliteter værdsættes i det daglige, såvel æstetisk som i kraft af stenens funktionelle og vedligeholdelsesvenlige robusthed.
Bebyggelsens indeklima har fået et markant løft gennem etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding.

Renoveringen er gennemført uden genhusning, med nøje planlægning af byggelogistik og koordinering af beboerinformation.

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / Arbejdernes Andels-Boligforening

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Orbicon

Landskabsarkitekt / Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Projektstade / Afsluttet 2018

Kontraktperiode / 2013 - 2019

Bruttoareal / ca. 25.000 m2 - 272 boliger

Anlægssum / ca. kr. 150 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Honorar / ca. 10 mio. kr.

Støttet af LBF og BSF