Dansekapellet - Dansehus i Nordvest

DOMUS har omdannet det gamle kapel og krematorium på Bispebjergs top i København til et nyt danse- og bevægelseshus. Anlægget bliver blandt andet hjemsted for Uppercut Danseteater med projektet ”Dans i Nordvest”, der engagerer børn og unge med dansen som social og personlig løftestang.

Kapellet kommer til at rumme fem dansestudier, hvoraf de to indrettes med faciliteter til forestillinger. Den ovale 'Kuppelsal' bliver husets intime og atmosfæremættede scene. Den nye 'Store Sal' med plads til 350 personer bliver en rummelig og funktionel sal. De tre sidste dansestudier bruges som 'studios' med mulighed for at øve alene og i mindre grupper.

Det arkitektoniske hovedgreb transformerer bygningen fra sin oprindelgie lukkede form til et åbent og inviterende hus, der byder forbipasserende indenfor og tilbyder spændende og anderledes mødesteder både inde og ude.

Omdannelsen sker med respekt for den historiske bygnings mange kvaliteter. Blandt andet udnyttes bygningens labyrintisk sammensatte rumforløb til at give dansen og danserne nye muligheder for kreativ udfoldelse.

En række nye tilføjelser i dansehuset etablerer desuden arkitektoniske sammenhænge med det historiske og bevaringsværdige anlæg:

  • Store Sal hæves taget og giver plads til et gennemgående højtsiddende vinduesbånd.
  • Foyerens lange flow understreges tilsvarende af et hævet tag med side- og ovenlys.
  • Mod gården udvides bygningen med et nyt ankomstrum, som sammenbinder Dansehusets indre aktiviteter og flow med gårdrummet udenfor.

De arkitektoniske tilføjelser skaber sammenhæng med den oprindelige bygning i både detaljer og materialer, så det nye tydeligt bygger videre på – og samtidig nyfortolker – det karakterfulde, historiske kapel.

Fakta

Kontaktperson /  Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 55 70

Bygherre / Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen v/ Københavns Ejendomme

Arkitekt, Totalrådgiver, byggeledelse og tilsyn / DOMUS arkitekter

Rådgiverhonorar incl. medrådgivere / ca. kr. 5,5 mio.

Hovedentreprenør / Skou Gruppen A/S

Ingeniør / Wissenberg

Akustik / Niels Jordan

Projektstade / Færdiggjort 2012

Bruttoareal / 1.700 m2

Anlægssum / Kr. 32 mio.

Honorar / ca. kr. 3. mio