Korngården

DOMUS gennemfører en bæredygtig renovering for 248 etageboliger i Ballerup.

Korngården er en afdeling i Ballerup almennyttige Boligselskab under DABs administration. Afdelingen består af 4 boligblokke i 4 etager og rummer i alt 248 næsten identiske 3V'er. Afdelingen har et stort behov for renovering og især facaderne er et stort problem. Vinduerne er utætte og frem for alt er der konstateret skimmelsvamp i et stort omfang. 

Vi har udviklet en helhedsplan der tager udgangspunkt i bæredygtighedens tre aspekter: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Vi sikrer at løsningsforslagene performer indenfor alle aspekter og på den måde skaber grønne, sunde og energibesparende boliger. Projektet er bygget op omkring en særligt udviklet bæredygtig renoveringsmodel som DOMUS har udviklet bl.a. med henblik på at gennemføre ambitiøse helhedsplaner.

I Korngården arbejder vi mod at opnå energibesparelser på 60 % af det nuværende forbrug.

Korngården får helt nye facader, nye badeværesler, nye køkkener, større variation i lejlighedssammensætningen, tilgængelige boliger med elevator, nye grønne tiltag og solcellegavle, nye intelligente karnapaltaner til alle boliger (terrasser i stuen), opgraderede udearealer og helt nye installationer inklusive varmegenvinding på ventilationen. 

Fakta

Kontaktperson / Jesper Ingemann Mogensen / jim@domus.dk / 3032 5570

Bygherre / Ballerup almennyttige Boligselskab v/ DAB 

Arkitekt  / DOMUS arkitekter

Ingeniør / DOMINIA

Bruttoareal / 20.000 m2 - 248 boliger

Projektstade / Afsluttet 2018

Kontraktperiode / 2014 - 2019

Anlægssum / 320 mio. kr.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Honorar / ca. 7,5 mio.kr

Ydelse / Helhedsplan, beboerproces, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

Beboet under udførelse

Støttet af LBF og BSF