GRØNBY STRAND

Brøndby Strand Parkerne skal omdannes til ny grøn bydel

Brøndby Strand Parkerne er med sine ca. 2900 boliger et af landets største boligområder. De 300.000 m2 huser i alt 8.000 beboere, hvilket svarer til indbyggertallet i  en mindre dansk by såsom Tønder, Skælskør eller Faaborg.  Så da vinderen i konkurrencen om en ny helhedsplan for området blev offentliggjort søndag d.15 juni, løftede man samtidig sløret for en afgørende beslutning om et byggeprojekt i milliardklassen. De fire boligselskaber, der er bygherre på projektet, kunne her kåre Team DOMUS som vinder. Ifølge dommerkomitéen er vinderforslaget ”Grønby Strand”, blevet valgt på grund af det meget høje niveau på alle dele af besvarelsen:

”Denne spænder fra den stærke idé med sammenfletning mellem by og landskab over den fine indlevede arkitektoniske behandling af det rumligt velproportionerede stræde for svage trafikanter til nye velproportionerede pladser og udfoldning af specielt højhusenes arkitektoniske potentiale.”

Komitéen lagde ligeledes vægt på at forslaget har en ”seriøs og velovervejet udredning” for, hvordan helhedsplanen fortsat skal udvikles i et tæt samarbejde med de lokale boligselskaber og dets beboere.

Helhedsplanen ”Grønby Strand”

Den arkitektoniske vision bag vinderforslaget er ifølge vinderteamet, at fornyelsen skal gå hånd i hånd med områdets eksisterende kvaliteter og halvfjerdserbyggeriets ikoniske særpræg. Som det fremgår af forslaget, er Brøndby Strand Parkerne ”fra de store planers tid – fascinerende i sin storhed, men skræmmende i sin éndimensionalitet og monotoni”. Det er derfor en af tankerne at styrke detailrigdommen i bygningsarkitekturen ved at forene det menneskelige med det systemiske. Der er skabt et rigt og smukt varieret 3 dimensionalt spil i alle facader. Det nye design af de høje slanke boligtårne og den lavere boligbebyggelse kommer til at stå i et flot samspil med det omgivende naturlandskab.  For at fremhæve dette møde mellem natur og byliv, omdannes de eksisterende cykel- og gangstier til åer og der udgraves en regnvandspark, der kan fungere som rekreativt vådområde. Den overskydende jord fra udgravningen benyttes herefter til at anlægge nye stier på hævede niveauer. Dette skal give et bakket og naturligt udseende landskab, der bryder med monotonien. Der skabes herved en god og oplevelsesrig forbindelse gennem hele bebyggelsen, hvor beboerne naturligt kan færdes og mødes i det daglige. For at styrke lokalfællesskabet er stierne også bindeled mellem fire nye pladser, der hver især skal danne rammen om forskellige sociale aktiviteter.

Fokus på fremtidige udfordringer

Bæredygtighed har ligeledes været et gennemgående tema for de fire boligselskaber der er bygherre på projektet. Det er en ambition at området med tiden kan opnå DGNB certificering og om muligt blive en af de første bæredygtige bydele i landet. Vinderforslaget har derfor implementeret en række forslag, der skal imødekomme denne ambition.  Man har herudover medtaget et fokus på klimaforandringer som ligeledes udgør en fremtidig udfordring. Udgravningen af både åer og regnvandsparken er nemlig tiltænkt at have en dobbeltfunktion, da det giver  mulighed for helt at afkoble regnvandet fra kloaksystemet. En løsning der med tiden vil sikre mod effekterne af klimaforandringer, som dem København var vidne til ved de massive regnskyl i juni 2011.

Læs mere her:
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE2318399/ny-helhedsplan-broendby...

http://www.dagensbyggeri.dk/nyheder/nyhed?id=79810

http://www.bo-vest.dk/Aktuelt/Nyheder/Fremtidens_broendbystrand.aspx

http://www.building-supply.dk/article/view/132444/2900_boliger_skal_omdannes_til_gron_bydel?ref=newsletter#.U564sScayK0

http://www.ue.dk/byggeri/29830/broendby-strand-parkerne-omdannes-til-ny-...

http://www.bcva.dk/#!news-brondby-winner/ctdu

http://www.ue.dk/byggeri/29830/broendby-strand-parkerne-omdannes-til-ny-groen-bydel

http://byensejendom.dk/article/vinder-udpeget-til-300000-kvm-boliger--12686

http://www.sn.dk/vestegnen/fremtidens-broendby-strand-afsloeret/artikel/414636#.U6A6w_l_vqU

http://estatemedia.dk/news/singleview/article/team-domus-vinder-danmarkshistoriens-stoerste-renoveringsprojekt.html

 

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk  / 3052 8760

Bygherre / Brøndby Almene Boligselskab, Rheumpark, v/DAB, Postfunktionærernes Andels- Boligforening, afd.8, v/FA09, Tranemosegård T13 v/Bo-Vest, Brøndby Boligselskab, afd. 605-608, v/Lejerbo

Areal / 300.000 m2 boliger, 35 ha udeareal

Antal boliger / Ca. 2.900, ca. 8.000 beboere

Bygninger / 12 højhuse. 66 4-etagers blokke. 8 rækkehusblokke. 4 centerbygninger.

Opført / 1968-74

Forventet byggesum / 3-4 mia. kr.

Vinderteam / DOMUS arkitekter A/S, BCVA ApS, Kragh & Berglund Landskab, MOE A/S Rådgivende Ingeniører