Egense forsamlingshus

DOMUS har deltaget i Lokale og Anlægsfondens udviklingsproces der skal tegne fremtidens forsamlingshuse. 

DOMUS blev, i samarbejde med innovationsrådgiverne Copenhagen Living Lab, parret med Egense Forsamlingshus for at skabe et nyt lokalt mødested og igennem den specifikke opgave at sætte eksempelværdi for landets forsamlingshuse.
Projektet er i høj grad et programmatisk projekt der kortlægger nuværende samt potentielle brugere og deres kendte samt ukendte behov. Huset er tegnet og programmeret igennem et intenst workshopforløb og et tæt samarbejde med bestyrelsen for Egense Forsamlingshus. Det har skabt et hus som er tegnet omkring husets fremtidige liv og alsidige aktiviteter.

Huset åbner sig op mod det smukke landskab det ligger i og åbner sine funktioner op for at kunne foregå både indendørs og udendørs. For eksempel er køkkenet, som har en central funktion i huset, tilført nye dimensioner i et udekøkken og et friluftskøkken.
Huset har en ny infrastruktur således at flere arrangementer kan foregå samtidig og forbindelserne mellem rummene muliggør både sammenlægning og adskillelse. Tagkonstruktionen åbnes op til kip og en kontinuert synlig tagkonstruktion binder rummene sammen både visuelt og konstruktivt. Huset gamle mure er bevaret og tagkonstruktionen hævet for at skabe højtsiddende lysindtag på langs i salen. Arkitekturen skaber et robust men foranderligt hus der kan rumme bredden og nichen i lokalsamfundet nu og i fremtiden.

Tildelt "Svendborgs arkitekturpris 2015"

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / Egense Forsamlingshus og Realdania

Arkitekt, projekteringsledelse & projektering / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Henry Jensen A/S, Odense 

Projektstade / Færdiggjort 2014

Bruttoareal / 390 m2

Anlægssum /  5.5 mio.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Honorar / 780.000,-