HIMMELBY / JYLLANDSHUSE

DOMUS arkitekter har afleveret dispositionsforslag til Københavs Kommunes udbud af udmøntning af grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger.
Skitseforslaget er udarbejdet for Samvirkende Boligselskaber Afdeling 3002 Jyllandshuse /v. KAB

Forslaget tager udgangspunkt i ønsket om at nybygge og forny konkurrenceområdet med fortætning og højere bebyggelsesprocent, men på stedets egne præmisser.

HIMMELBY – OG EN NY MARKANT PROFIL TIL JYLLANDSHUSE.

Med forslaget tilstræber vi :

-   Med en kvalitativ fortætningsstrategi at tilføre bydelen nye attraktive tagboliger med fremragende dagslys- og udsigtsforhold i form af:

-   Et nyt bebyggelseslag - en ”skyline” - i 1-2 etager som kontrastrig afslutning og modspil til den eksisterende, homogene teglstens ”base” i 3 etager, således:

-   At Jyllandshuse får en klar og nutidig tagprofil i op til 5 etager, som skaber bedre kontrastrigdom i facaderne, balance i gaderummet og med reference til det klassiske 45 graders tagprofil aftrappes etagerne mod gaderummet og opadtil i en mere ”porøs” og åbne struktur, der samtidig etablerer attraktive taghaver til boligerne i forskudte niveauer.

BOLIGERNE

Blandes skiftevis små (ungdoms)boliger med store familieboliger i to etager etableres både den markante ”takkede” skyline og en sund blanding af boligtypologier, der skal supplere de eksisterende varianter til et samlet set mere bæredygtigt boligudbud. Med fælles adgang fra den gennemgående svalegang mod vest er der oplagt mulighed for elevatorbetjening fra begge gavle og i øvrigt trappebetjening ved at ca. hver tredje af de eksisterende trapper føres helt op.

KARAKTER

Det samlede boligkompleks viser en tydelig sammenfletning mellem det eksisterende røde teglstens hus, ”basen”, og de nye fortannede og stedvis tibagetrukne tagboliger, ”toppen”.

Mentalt og funktionelt udspændes alle boligerne mellem svalegangens fællesskab i køkken- og spisestuens forlængelse og privatheden i stuerne, balkonerne, værelserne på overetagen og de individuelle taghaver.

Som gennemgående beklædningsmateriale foreslås Cortenstål. Den homogene materialitet vil fremhæve de skulpturelle kvaliteter i bebyggelsens nye ”skyline”, i en nyfortolkning af et klassisk rødt teglstens tagprofil på et rødt teglstenshus.

De almene boliger tænkes realiseret som præfabrikerede enheder for størst mulig optimering af de økonomiske, kvalitative og tidsmæssige faktorer og konsekvenser for de eksisterende boliger. 

Fakta

Kontaktperson / Henrik Hansted Jensen / hhj@domus.dk / 2040 3090

Bygherre / Samvirkende Boligselskaber Afdeling 3002 Jyllandshuse /v. KAB

Arkitekt & totalrådgiver / DOMUS arkitekter

Ingeniør / Thorkild Laursen A/S / Falk Byg Consult

Lyd- og støj forhold / Niels Jordan / Grontmij

Projektstade / Dispositions forslag

Bruttoareal / ca. 3.997 m2 - 68 boliger

Anlægssum / ca. 65 mill. ex moms