Følager - pleje- og ældreboliger

Følager har 94 plejeboliger og 25 ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde. Foruden de tilknyttede servicearealer har Følager også et aktivitets- og sundhedscenter for beboerne samt et aktivitetstilbud - bl.a. med café og tilhørende produktionskøkken - for ældre borgere i København.

Uddrag fra konkurrencebeskrivelsen: ”Livet på Følager skal kombinere hjemlighed, tilgængelighed og det at leve et værdigt liv, hvor svagtseende og blinde mennesker kan færdes trygt og naturligt med mulighed for trivsel og socialt samvær. Her skal være plads til både individualitet og fællesskab med tilbud og aktiviteter, som kan stimulere krop og sjæl. De ydre beskyttende facader står i kontrast til det indre frodige grønne gårdrum som smelter sammen med husets sociale fællesrum, der forbinder bygningerne - her kan beboerne finde ro og sanselighed....

Overordnet set består Følagerbebyggelsen af 5 knækkede stænger/bygninger fra Gl. Køge Landevej til Ny Ellebjerg station. Bebyggelsen fremstår homogen og med en balanceret anvendelse af materialer, fordelt på alle 5 bygninger. Materialiteten og stofligheden i byggeriet er beton, corten stål, corten strækmetal og mørke facadeplader med en markant begrønning. De udgør tilsammen den farve- og materialepalette der arbejdes efter i vores projekt”.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk  / 3052 8760

Bygherre / KAB og Københavns Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / MOE A/S

Landskabsarkitekt / Kragh og Berglund

Entreprenør / HHM A/S

Bruttoareal / 12.100 m2

Projektstade / Konkurrence 2015

Entrepriseform / Totalentreprise

 

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.
Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.