Følager - pleje- og ældreboliger

Følager har 94 plejeboliger og 25 ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde. Foruden de tilknyttede servicearealer har Følager også et aktivitets- og sundhedscenter for beboerne samt et aktivitetstilbud - bl.a. med café og tilhørende produktionskøkken - for ældre borgere i København.

Uddrag fra konkurrencebeskrivelsen: ”Livet på Følager skal kombinere hjemlighed, tilgængelighed og det at leve et værdigt liv, hvor svagtseende og blinde mennesker kan færdes trygt og naturligt med mulighed for trivsel og socialt samvær. Her skal være plads til både individualitet og fællesskab med tilbud og aktiviteter, som kan stimulere krop og sjæl. De ydre beskyttende facader står i kontrast til det indre frodige grønne gårdrum som smelter sammen med husets sociale fællesrum, der forbinder bygningerne - her kan beboerne finde ro og sanselighed....

Overordnet set består Følagerbebyggelsen af 5 knækkede stænger/bygninger fra Gl. Køge Landevej til Ny Ellebjerg station. Bebyggelsen fremstår homogen og med en balanceret anvendelse af materialer, fordelt på alle 5 bygninger. Materialiteten og stofligheden i byggeriet er beton, corten stål, corten strækmetal og mørke facadeplader med en markant begrønning. De udgør tilsammen den farve- og materialepalette der arbejdes efter i vores projekt”.

Fakta

Kontaktperson / Peter Jerichau / pej@domus.dk  / 3052 8760

Bygherre / KAB og Københavns Kommune

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / MOE A/S

Landskabsarkitekt / Kragh og Berglund

Entreprenør / HHM A/S

Bruttoareal / 12.100 m2

Projektstade / Konkurrence 2015

Entrepriseform / Totalentreprise