Tartuhus

DOMUS er totalrådgiver og arkitekt på renovering og omdannelse af Tartuhus.

Tartuhus er opført i 1970, som et tidstypisk betonelementbyggeri med tværgående betonvægge og herimellem fritspændende vindues- og facadepartier.
I bygningen, som er på 9 etager, er der daginstitutioner og fælleslokaler i stueetagen og på 1. sal, mens der er boliger på 2. - 8. sal.

Tartuhus har udfordringer med indeklimaet både med fugt i indeliggende badeværelser, træk fra dårligt isolerede facader og støjgener i boligerne fra trappeopgange.

Byggeriet omfatter en total udskiftning af vindues- og facadepartier, udskiftning af elevatorer, etablering af tilgængelighedsboliger, nye badeværelser, udskiftning af VVS- og EL-installationer samt nye udearealer.
Da en af daginstitutionerne fraflytter er der blevet plads til 10 nye familieboliger som finansieres som nybyggeri og placeres i stueetagen og på 1. sal. En af boligerne bliver indrettet som ”delebolig” hvor 3 beboere deles om fællesfaciliteter.

Renoveringen af de eksisterende boliger gennemføres uden genhusning, med nøje planlægning af byggelogistik, interimsforanstaltninger og koordinering af beboerinformation.

Fakta

Kontakt/ Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8755

Bygherre / Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / MOE A/S

Landskab / Lassen Landskab a/s

Projektstade / Under projektering

Anlægssum / 40 mio. kr.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Totalrådgivning, projekteringsledelse

Honorar / 1.8 mio. kr.