Tartuhus

Tartuhus er placeret lidt tilbagetrukket fra Roskildevej på Frederiksberg. Ejendommen, der er opført i 1976 som et betonelementbyggeri, består af en boligblok i 8 etager med 4 børneinstitutioner i stueetagen og på 1.sal, og boliger på de øvrige etager.

Tartuhus har 70 boliger fordelt på 42 3-rums og 28 4-rums boliger på hhv. 91m² og 105 m². Alle boliger har en stor opholdsaltan mod syd og en smal altan mod nord. I de seneste år har ejendommen oplevet en del nedbrud og svigt og der er derfor - i samarbejde med LBF - udarbejdet en helhedsplan der skal gennemføres i Tartuhus.

Helhedsplanen har følgende indsatsområder:

Tilgængelighed – der etableres 14 tilgængelige boliger

Renovering af badeværelser – 14 tilgængelige og 56 almindelige badeværelser

Udskiftning af VVS-installationer – helt i badeværelser og delvist i køkkener

Udskiftning af facadepartier – både mod syd og mod nord

Udskiftning af 5 elevatorer og istandsættelse af indgangspartier – inkl. rampeanlæg til opgang med tilgængelige boliger

Fakta

Kontakt/ Peter Jerichau / pej@domus.dk / 3052 8755

Bygherre / KAB, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Arkitekt / DOMUS arkitekter

Ingeniør / MOE A/S

Landskab / DOMUS arkitekter

Projektstade / Under projektering

Anlægssum / 40 mio. kr.

Entrepriseform / Hovedentreprise

Ydelse / Totalrådgivning, projekteringsledelse

Honorar / 1.8 mio. kr.