Boliger på kanten af byen

På kanten af byen, med udsigt over Amager Fælled, har DOMUS skabt en karré på ca. 40.000 m² boliger og erhverv.

De 88 almene familieboliger varierer i både størrelse og udformning. De fleste boliger er i to plan, og boligerne samler sig om et indre fællesareal med muligheder og mødesteder for beboerne.

DOMUS har med færdigprojekteringen fokuseret på at videreføre projektets intentioner i helhed og detalje.

Bygningen har to meget forskellige facader. Mod syd åbner facaden sig som et frodigt og varieret forløb. Altaner og karnapper danner spil af lys og skygge ind mod karreens indre. Mod nord møder bygningen bydelen med en mere nøgtern og formel forside. Facaden brydes dog af fællesrummene, der markerer sig med andre materialer.

Fakta

Bygherre / Boligforeningen AAB afd. 92
Kontaktperson / Gorm Evers

Totalentreprenør / Brdr. A. & B. Andersen A/S

Arkitekt / For totalentreprenør DOMUS arkitekter

Ingeniør / For totalentreprenør Rambøll

Projektstade / Opført 2011

Bruttoareal / Ca. 9.500 m2 - 88 boliger

Anlægssum / Ca. kr. 70 mio.

Adresse / Ørestad City