Sådan opleves vores bygninger

Alle slags bygninger til alle slags mennesker

Hos DOMUS er vi opsat på at levere de bedste og mest bæredygtige bygninger. Uanset om vi projekterer boliger, domiciler eller kulturhuse, er vores tilgang, at bygningerne skal give optimale rammer til det liv, som skal foregå i dem. Og da verden udvikler sig, og livet forandres, tegner vi bygninger med en kvalificeret fleksibilitet, så de kan rumme også fremtidens ønsker og behov.

Vi udarbejder også byplaner. Hos DOMUS er vi optaget af at lave planer for byernes udvikling, der giver et både skønt og velfungerende
bymiljø. Det kræver en dyb forståelse for de mange processer og dynamikker, der væver byerne sammen i hverdagen, og sans for at samle bevægelserne til fysiske udtryk. Således arbejder vi altid med, at vores arkitektur både skal være robust og i tråd med tidens udvikling.

Sådan oplever brugerne vores bygninger

"Hallen er fuld af gode og gennemtænkte løsninger," siger idrætslærer Carsten Borglund om hallen på Lykkebo Skole, som DOMUS har projekteret.

Læs mere om brugernes oplevelse af hallen her.

Vejleåparken er Danmarkshistoriens største omdannelsessag med store indgreb i såvel de enkelte boliger, bygningernes facader og udearealerne. Om resultatet siger Yvonne på 63, der har boet i bebyggelsen i 30 år: "Området byder mere velkommen i dag, end det gjorde før.”

Læs mere om beboernes oplevelse af omdannelsen her.