En grøn tegnestue

En grøn tegnestue

Hos DOMUS tager vi miljøet alvorligt. Derfor forsøger vi at minimere tegnestuens interne ressourceforbrug. Vi overvåger vores forbrug af blandt andet energi, vand og papir ved hjælp af Danske Arks egencertificering ”De Grønne Tegnestuer”.

 

Vi efteruddanner løbende vores personale så kontorets ansatte besidder den seneste viden indenfor bæredygtigt byggeri.

Tegnestuens har medarbejdere med lang erfaring indenfor bæredygtig projektering og byggeri. 6 DGNB certificerede arkitekter og flere BIM uddannede bygningkonstruktører.