Miljørigtig projektering

DOMUS var med til at udvikle Miljørigtig Projektering og har fulgt udviklingen lige siden. Vores bæredygtige helhedstænkning supplerer vi med Danske Arks principper for Bæredygtig Projektering.

Med solid erfaring fra flere store helhedsplaner har vi hos DOMUS udviklet en proces, som indeholder konkrete værktøjer til at gennemføre en bæredygtig renovering. Processen foregår i tæt dialog med beboerne og skaber bæredygtige løsningsforslag - både hvad angår økonomiske, sociale ogmiljømæssige aspekter.

I korte træk kan processen beskrives således:

Diagnose: Vi stiller en præcis arkitektonisk og teknisk diagnose for byggeriet, som indeholder nødvendig dokumentation for byggeskader. Undervejs klarlægges byggeriets problemer og ikke mindst kvaliteter.

Kortlægning: Med udgangspunkt i problemstillinger i diagnosen udvikles et katalog af løsningsforslag. Herefter placeres forslagene i "bæredygtighedens trekantsmodel" (se ovenfor) i forhold til deres effekt på den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Når dette er gjort, forsøger vi at optimere forslagene, så de performer bedst muligt på "alle tre baner", og på den måde rykker nærmere trekantens midte. Således sikrer vi optimale bæredygtige løsninger.

Totaløkonomi: Vi skaber en Be10-model af eksisterende og fremtidige forhold og "tester" forslagenes energimæssige besparelse, anlægsomkostninger og levetid set i forhold til stigende energipriser. Sådan sikrer vi totaløkonomien.

Energimål: På baggrund af disse analyser formulerer vi et ambitiøst energimål for bebyggelsen, som bliver en ledestjerne for bebyggelsens grønne vision.

Sorgenfrivang II / Bæredygtig helhedsplan for tre højhuse i Sorgenfri. Proces og bæredygtig, grøn vision forankret hos beboerne. Fokus på sociale kvaliteter og lavt energiforbrug. Forventet energibesparelse 66%.

Korngården / Bæredygtig helhedsplan for fire boligblokke i Ballerup. Grønne gavle, solceller, totaludskiftning af facade, involvering af beboere i den grønne proces. Forventet energibesparelse 60%

Frydenspark / Bæredygtig helhedsplan for stor boligbebyggelse på Amager. Bevaring af murværkets kvaliteter, nye partielle lette facader, bedre dagslys og bokvaliteter. Energimål under udvikling.

Solgården / Gennemgribende energirenovering af boligejendom. Total efterisolering af facade og tag. Kileskåret facadeisolering sikrer minimalt tab af dagslys. Forbedret indeklima. Højvarmebesparelse.